I forbindelse med processerne brainstorming og idégenerering kan det være godt at have et digitalt værktøj at arbejde i. Som studerende på Professionshøjskolen Absalon har du mulighed for at bruge værktøjet Mindmeister som en del af værktøjspakken “Skoletube”.