I forbindelse med processerne brainstorming og idégenerering kan det være godt at have et digitalt værktøj at arbejde i. Som studerende i UCSJ har du mulighed for at bruge værktøjet Mindmeister som en del af værktøjspakken “Skoletube”.